projektování

Naše projekční činnost vychází ze tří základních hodnot, jsou to vstřícná komunikace, zkušenost a kreativita.

V našem ateliéru pracují zkušení architekti i mladí absolventi zahradních a krajinářských oborů. Pracujeme s vkusem, vtipem, jedinečností a nadšením nad každou novou terasou, zahrádečkou, velkou rodinnou zahradou, návsí, zámeckým parkem nebo zelení širšího urbanistického celku, a to ve všech projekčních stupních.

Neváhejte a vytvořte s námi tvůrčí tým! Nebojíme se jakékoliv výzvy v oblasti zahradní a krajinářské tvorby!

 • projektová dokumentace zahrad a parků všech stupňů
 • 3D modely a vizualizace
 • návrhy stavebních prvků zahrad (altány, pergoly, komunikace, herní prvky apod.)
 • projekty přírodních zahrad
 • dendrologické průzkumy, inventarizace, územní studie sídelní zeleně
 • komunitní plánování, prezentace zahradních děl, medializace, školení

ukázky projektů

kompletní realizace

Realizujeme s plným nasazením, profesionálně, s pomocí nejmodernějších technologií a techniky.

Jsme tým, který spolupracuje s dalšími odborníky. Výhodou našeho přístupu je komplexnost dodávky zahradních a parkových úprav, která obsahuje veškeré činnosti  potřebné k vytvoření nového díla.

Umíme pracovat rychle, efektivně a kvalitně.

 • polohopisné a výškopisné zaměření pozemku
 • terénní úpravy včetně využití těžké mechanizace a přesunu zeminy
 • automatické závlahové systémy a elektroinstalaci
 • drobné stavební prvky (oplocení, dlažby, zídky, zahradní pavilony, kovové konstrukce, umělecká díla)
 • dřevěné prvky (paluby a mola, ploty, atlány, pergoly)
 • vodní prvky (jezírka, koupací jezírka, potoky, vodopády, biobazény, fontány)
 • kamenné prvky (zídky, dlažby, kamenné solitery)
 • výsadba vzrostlých stromů, keřů, trvalek a letniček, mobilních nádob, vodních rostlin
 • pokládka travních koberců a sítí proti krtkům
 • trvalkové záhony
 • střešní zahrady

 

odborná údržba po celý rok

Nabízíme celoroční údržbu všech zahradních úprav i provozních zařízení. Naším cílem je klientům přinést maximální kvalitu servisu v potřebných agrotechnických lhůtách.

Nabízíme vypracování individuálních údržbových plánů, které odráží všechny nutné úkony a množství času, které je potřebné věnovat údržbě soukromé nebo veřejné zahrady.

 • celoroční komplexní údržba zahrad i veřejné zeleně
 • péče o trávníky - vertikutace, hnojení, odplevelování, regenerace
 • odborný řez a ošetření dřevin i ve spolupráci s arboristy
 • chemická ochrana rostlin
 • tvarování dřevin
 • kompletní vyčištění pozemků
 • likvidace odpadů