projektování a realizace krajinných úprav

Krajina je to, co jsme zdědili po předcích, a také to, co tu po nás zůstane. Čím dál více do krajiny vstupujeme a hledáme v ní klid a harmonii.

Vytvoříme pro vás v krajině místa k zastavení, pěšiny a stezky lemované alejemi ovocných stromů.

V projektech reflektujeme původní ráz krajiny, snažíme se k němu navracet nebo jej dále rozvíjet.

  • vyhodnocení potenciálu území
  • inventarizace a biologické posouzení lokalit
  • návrhy krajinné zeleně(např. : DOPLNĚNÍ ZELENĚ V POLNÍ TRATI PADĚLKY ODE DRAH, DRAHY, HRUBÉ PASEČKY, VYHNAŠOV, MRCHOVIŠTĚ, BÍLÉ HORY V KÚ TUPESY NA MORAVĚ,r.2021            NÁVRH KRAJINNÉ ZELENĚ V LOKALITĚ ZÁKŘOV ,Uherský Brod, r. 2018 )
  • realizace prvků ÚSES (např. SLAVIČÍN - VÝSADBA KRAJINNÉ ZELENĚ V LOKALITĚ HRÁDEK NA VLÁRSKÉ DRÁZE)
  • doprovodná zeleň komunikací, toků, cyklostezek, vodních děl ( např. ZATRAVNĚNÍ POLNÍCH CEST, Uh. Brod r.2019)
  • krajinné přírodní parky a remízy ( např. EKOPARK BAŘINKY, Jalubí, r. 2020)
  • revitalizace zanedbaných území ( např.  RELAXAČNÍ ZAHRADA - SAD STARÝCH ODRŮD, Tupesy, r. 2019 )