projektování a realizace veřejné zeleně

Najdeme pro vás nečekané možnosti ztvárnění veřejného prostoru, kde se lidé budou cítit příjemně, vytvoříme jim příjemný domov. Vyhodnotíme potenciál území, zpracujeme studie a prováděcí projektovou dokumentaci.

Do revitalizace zeleně zapojíme občany (komunitní plánování ) a doporučíme způsob financování (dotace, spolupráce s projektovými manažery).

Do městských parků vneseme nejmodernější designové trendy. Spojení moderního stylu života a přírodního prostřední našich obcí bereme jako výzvu. Využíváme mezioborovou spolupráci.

Svěřte nám své návsi, parky, hřbitovy, vnitrobloky, uliční zeleň, školní zahrady, přírodní zahrady mateřských škol, trvalkové záhony a květinovou výzdobu, extenzivní sady, objekty památkové péče.

Vše s vámi pečlivě naplánujeme a profesionálně realizujeme. Ošetříme vaše stromy ve spolupráci s arboristy, zajistíme i profesionální údržbu zeleně.

vybrané realizace

Návrh a realizace "Zahrada MŠ křesťanská St. Město", Město St. Město 2018

Návrh a realizace regenerace zeleně v městské památkové rezervaci Kroměříž a náměstí Komenského 
Objednatel: město Kroměříž | červen 1999 – září 2000

Návrh a realizace sadových úprav dle projektu „Návrh vesnické zeleně Halenkovice“, Halenkovice 2020

Návrh a realizace nástupní plochy u UTB Zlín, Město Zlín 2020

Návrh a realizace letničkovo-trvalkových výsevů u ČSAD v Uh. Hradišti, Město Uh. Hradiště 2020

Regenerace veřejné zeleně v Uherském Hradišti – kruhové objezdy v ulici Sokolovská, Stojanova a Verbířská“, Město Uh. Hradiště 2021

Návrh a realizace sad. úprav „HŘIŠTĚ PRO VŠECHNY LÍPA“, Obec Lípa 2021

Návrh a realizace sad.úprav "Revitalizace veřejných ploch v obci Zlechov- Park u potoka", Zlechov 2021

Návrh a realizace „Regenerace zeleně na Velehradské třídě v Uherském Hradišti“, Město Uh. Hradiště 2022