projektování a realizace veřejné zeleně

Najdeme pro vás nečekané možnosti ztvárnění veřejného prostoru, kde se lidé budou cítit příjemně, vytvoříme jim příjemný domov. Vyhodnotíme potenciál území, zpracujeme studie a prováděcí projektovou dokumentaci.

Do revitalizace zeleně zapojíme občany (komunitní plánování ) a doporučíme způsob financování (dotace, spolupráce s projektovými manažery).

Do městských parků vneseme nejmodernější designové trendy. Spojení moderního stylu života a přírodního prostřední našich obcí bereme jako výzvu. Využíváme mezioborovou spolupráci.

Svěřte nám své návsi, parky, hřbitovy, vnitrobloky, uliční zeleň, školní zahrady, přírodní zahrady mateřských škol, trvalkové záhony a květinovou výzdobu, extenzivní sady, objekty památkové péče.

Vše s vámi pečlivě naplánujeme a profesionálně realizujeme. Ošetříme vaše stromy ve spolupráci s arboristy, zajistíme i profesionální údržbu zeleně.

vybrané realizace

Bioprojekt parkového lesa – Uherské Hradiště – Kunovský les
Objednatel: město Uerské Hradiště | 1998

Studie sadových úprav včetně inventarizace v areálu kostela a hřbitova v Brumově–Bylnici
Objednatel: město Brumov–Bylnice | únor 1999

Návrh a realizace sadových úprav u základní školy a mateřské školky v obci Kněžpole včetně dodávky městského mobiliáře
Objednatel: obec Kněžpole | listopad 1999 – listopad 2000

Regenerace zeleně v městské památkové rezervaci Kroměříž a náměstí Komenského včetně autorského dozoru při realizaci díla
Objednatel: město Kroměříž | červen 1999 – září 2000