projektování a realizace krajinných úprav

Krajina je to, co jsme zdědili po předcích, a také to, co tu po nás zůstane. Čím dál více do krajiny vstupujeme a hledáme v ní klid a harmonii.

Vytvoříme pro vás v krajině místa k zastavení, pěšiny a stezky lemované alejemi ovocných stromů.

V projektech reflektujeme původní ráz krajiny, snažíme se k němu navracet nebo jej dále rozvíjet.

  • vyhodnocení potenciálu území
  • inventarizace a biologické posouzení lokalit
  • návrhy krajinné zeleně
  • realizace prvků ÚSES
  • doprovodná zeleň komunikací, toků, cyklostezek, vodních děl
  • krajinné přírodní parky a remízy
  • revitalizace zanedbaných území.